Hva mener partiene om tannpleie?

Fagforbundet Ungdom har snakket med partiene og dette er hva de mener:
Kristelig Folkeparti: Ideelt sett, ja. I første omgang ønsker vi å redusere egenandelen, slik at en større del av beløpet blir dekket.

Rødt: Vi mener det skal være gratis for alle.

Miljøpartiet De Grønne: Tannpleie bør være gratis for unge.

Arbeiderpartiet: Nei. Det ville blitt veldig dyrt hvis tannlegetjenesten skulle likestilles med fastlegetjenesten.

Høyre: Vi ønsker ikke å gjøre noe med ordningen slik den er i dag.

Fremskrittspartiet: Det er et mål, men det er en stor reform som vil ta lang tid å gjennomføre.

Senterpartiet: Tennene er en del av kroppen, det er naturlig å likestilles tannpleie med fastlegen.

Sosialistisk Venstreparti: Tannpleie må være gratis.

 

 

Venstre: Venstre ønsker å utvide dekningen for de som sliter økonomisk, samt innføre en høykostnadsgaranti.