Om tannpleieutdanning i Norge

Historikk 

  • De første 11 norske tannpleierne ble uteksaminert i Oslo i 1925. Utdanningen var ettårig.
  • Tannpleierutdanningen ble utvidet til to år i 1971.
  • Første opptak av studenter i Bergen skjedde i 1976.
  • Den «yngste» tannpleierutdanningen finner vi i Elverum. Oppstart:2009
  • Utdanningen ble treårig fra høsten 2003 i Oslo og i Bergen, fra 2008 i Tromsø og fra 2009 i Elverum.
  • Det uteksamineres ca 65 tannpleiere i Norge per år
  • Det er totalt utdannet ca. 1300 tannpleiere i Norge siden utdanningen startet.
  • Det er per 01.01.08 omlag 1120 yrkesaktive tannpleiere i Norge. Dette er en sysselsettingsandel på 92 %.